Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn giấy phép con
0972634617
Giấy phép doanh nghiệp
0972634617
Tư vấn giấy phép đầu tư
0972634617
Sở hữu trí tuệ
0972634617
Tin mới
Đối tác
qcc3
Thống kê truy cập
CHUYÊN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, khi mà đời sống của các cá nhân ngày càng được nâng cao, khi mọi người ngày càng được tiếp xúc với văn hóa nước ngoài nhiều hơn, thì ngày càng nhiều người muốn được đi du học nước ngoài để nhận được sự giáo dục tốt hơn. Nắm bắt được xu hướng này, hiện nay ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, .... đã thành lập các trung tâm tư vấn du học tại Việt Nam. Sau đây, Luật Gia Phát sẽ giới thiệu tới quý khách về thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, khi mà đời sống của các cá nhân ngày càng được nâng cao, khi mọi người ngày càng được tiếp xúc với văn hóa nước ngoài nhiều hơn, thì ngày càng nhiều người muốn được đi du học nước ngoài để nhận được sự giáo dục tốt hơn. Nắm bắt được xu hướng này, hiện nay ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, .... đã thành lập các trung tâm tư vấn du học tại Việt Nam. Sau đây, Luật Gia Phát sẽ giới thiệu tới quý khách về thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (Sau đây gọi là Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung);

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21//4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và haojt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Các bước cần thực hiện:

Theo quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thì kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Như vậy, khi thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp.

2.1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2.1.1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

2.1.2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37  Luật Đầu tư 2014, thủ tục này được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2.2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2.2.1. Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

- Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

- Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

- Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2.2.2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Theo quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thì kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Tuỳ theo quy mô và hình thức hoạt động, khi thành lập trung tâm tư vấn du học phải, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp (Mã ngành 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Hoạt động tư vấn du học);

  • Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phù hợp với quy mô hoạt động.
  • Có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
  • Có trình độ đại học trở lên;
  • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham khảo thêm về KNLNN tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT:

KNLNNVN

CEFR

Sơ cấp

Bậc 1

A1

Bậc 2

A2

Trung cấp

Bậc 3

B1

Bậc 4

B2

Cao cấp

Bậc 5

C1

Bậc 6

C2

Cũng theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, người có năng lực ngoại ngữ bậc 4 là người “Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

2.3.3. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/2018/NĐ-CP, thì trình tự, thủ tục này được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; - Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Danh sách đội ngữ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây:  Họ và tên;  Ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bán chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Bước 2: Nộp trực tiếp qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị như trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

2.3. Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Quý khách hàng tham khảo thêm về thủ tục thành lập doanh nghiệp tùy theo từng loại hình doanh nghiệp tại đây:

Thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Là tổ chức hành nghề luật đã có nhiều kinh nghiệm thực tế thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài, Luật Gia Phát tự tin sẽ cung cấp cho quý khách những dịch vụ có chất lượng tốt nhất khi thực hiện thủ tục này. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu cũng như thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến này xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Gia Phát theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết:

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn   

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

Gửi phản hồi

 

truot trai
truot phai 1
^ Về đầu trang
 
 
Thiết kế website