Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn giấy phép con
0972634617
Giấy phép doanh nghiệp
0972634617
Tư vấn giấy phép đầu tư
0972634617
Sở hữu trí tuệ
0972634617
Tin mới
Đối tác
qcc3
Thống kê truy cập
CHUYÊN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM
Quyền của người biểu diễn và cách thức hưởng quyền này

Quyền của người biểu diễn và cách thức hưởng quyền này

Người biểu diễn là một trong những đối tượng được hưởng và đăng ký quyền liên quan. Trong đó, nếu đủ điều kiện, người biểu diễn sẽ được hưởng các quyền đối với cuộc biểu diễn của họ. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền của người biểu diễn gồm có 02 nhóm quyền là nhóm quyền nhân thân và nhóm quyền tài sản. Vậy làm thế nào để có thể hưởng quyền này một cách tối ưu nhất?

truot trai
truot phai 1
^ Về đầu trang