Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn giấy phép con
0972634617
Giấy phép doanh nghiệp
0972634617
Tư vấn giấy phép đầu tư
0972634617
Sở hữu trí tuệ
0972634617
Tin mới
Đối tác
qcc3
Thống kê truy cập
CHUYÊN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM

Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo

Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo

Theo quy định của pháp luật , thương nhân muốn thực hiện quảng cáo cần chuẩn bị những giấy tờ được quy định tại điều 2 Thông tư liên tục 06/2007/ TTLT. Trong đó, thương nhân cần đặc biệt lưu ý tới mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo theo đúng mẫu mà pháp luật quy định. 

Trong hồ sơ xin giấy phép quảng cáo bắt buộc phái có đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo theo mẫu của phụ lục I kèm theo thông tư liên tịch số 06/2007/ TTLT/ BYT- BNNVPTNT- BXD. Cá nhân, tổ chức muốn xin giấy phép quảng cáo phải lưu ý mẫu đơn  xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật. Luật Gia Phát chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng mẫu đơn xin cấp giấy phép quảng cáo như dưới dây.

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
______________
Số: ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá - Thông tin ...........

1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………….....................

………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ...............................................................................................

Điện thoại .............................; Fax: ...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………... ngày....tháng...năm......cơ quan cấp..................................................

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm: ..............................................

………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ….........................……

Chứng minh thư nhân dân số ....................................... do công an…………cấp ngày….tháng….năm ….

Địa chỉ thường trú …………………………..........................................

Điện thoại ............................................................................; Fax: ....................................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm: .........…………………………………………………………………………

Trên phương tiện ………………..........…....…………… Địa điểm ……......……….......................................................................................

Kích thước ………......……………… Số lượng ……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo ….……………………………………………

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                                                             

 

................., ngày.......tháng......năm.......

                                                            

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Trên đây là mẫu đơn xin giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo, quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua:

Hotline: 098.1214.789
Email:  ceo@luatgiaphat.vn
Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn
Luật Gia Phát - Niềm tin pháp lý doanh nghiệp!

Gửi phản hồi

 

truot trai
truot phai 1
^ Về đầu trang
 
 
 
 
 
Thiết kế website